10 terms

časování - ich, du, er, sie(ona), sie(oni)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

on maluje
er malt
já maluji
ich male
ty maluješ
du malst
ona maluje
sie malt
oni malují
sie malen
já vařím
ich koche
ty vaříš
du kochst
on vaří
er kocht
ona vaří
sie kocht
oni vaří
sie kochen