12 terms

FYZIKA 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Výpočet PRÁCE
VÝKON
Pascalův zákon
tlak
hydrostatický tlak
Hydrostatická tlaková síla
Vztlaková síla
objem ponořené části tělesa
elementární náboj
zrychlení
výška svislého vrhu
frekvence