42 terms

Gaeilge

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Cad is ainm duit?
...
Cén aois tú?
Tá mé seacht mbliana deag d'aois.
Cad é do dháta breithe?
Rugadh mé ar an ....
Cad é do sheoladh?
...
Cad é do scrúduimhir?
Is í 107435 m'uimhir scrúdaithe
Cá bhfuil tú i do chonaí?
Tá méi mo chónaí i
Cén saghas duine tú?
is duine ... mé
Cén caitheamh aimsir is fear leat?
Is breá liom a bheith ag/téim/imrím/seinm.....
Déan cur síos ort féin?
Tá ghruaige.. orm agus tá súile... agam. Is mise an duine is .. i mo chlann etc.
Cé mhéad duine sa teaghlach?
Tá cúigear/seisear/seachtar/ochtar....
Déan cur síos do peata.
...
Dean cur síos ar do chlann.
Déan cur síos ar dhuine amháin i do theaghlach.
Tá cuigear i mo theaglach. Mo thuismitheoirí, mo bheirt dheifiúr agus .... Caoimhe is ainm do mo dheirfiúr is sine, ....
An réitíonn tú go maith le do dheirfiúr nó dhearthair
Réitím go maith le mo bheirt dheirfiureacha Is daoine deas í. ó ám go hám bíonn argóintí amaideacha againn.
An réitíonn tú go maith le do thuismitheoirí?
Réitím go maith leo ,,,,...
An bhfuil mórán rialacha sa bhaile?
...
An bhfuil post páirtaimseartha agat?
Níl post páirtaimseartha agam mar tá mé ag díriú ar mo chuid scrúduithe i mbliana.
Dean cur síos ar an scoil seo.
...
Cá bhfuil an scoil suite?
Tá an scoil suite i ...
Cén saghas scoile í?
Is scoil ... í, Is scoil Mheasctha í.
Cé mhéad dalta atá sa scoil?
Tá thart ar ocht chéad dalta sa scoil agus thart ar fiche múinteoir ag múineadh inti.
Cad iad na háiseanna sa scoil seo?
Tá aiseanna maithe sa scoil freisin, Ithim mo lón sa bialann, Staidéar mé sa leabharlann leabharlann, Déanaim turgnaimh sa saotharlann. Tá páirceanna imeartha againn don rugbaí agus don pheil.
Ar mhaith leat linn snámha sa scoil?
Níl aon linn snamha sa scoil. Ba bhreá liom da mbeidh ceann sa scoil.
Cén cineál rialacha atá sa scoil?
...
Dean cur síos ar an éide scoile
Caithimid éide scoile sa scoil seo, bríste liath do bhuachaillí agus sciortaí gorm do chailíní léine gorm solas, geansaí dúghorm, carbhat gorm, bán agus buí agus bróga dubha.
Cén fáth a bhfuil éide scoile éigeantach?
...
An mhaith leat an scoil?/ An dtaitníonn an éide scoile leat?
Tá sí compórdach do leor agus ní bhíonn ort aon am a chaitheamh sa mhaidin ag roghnú éadaí!
Dá mbeifeá i do phríomhoide, cad a d'athrófá sa scoil seo?
...
Inis dom faoi na hábhair a dhéanann tú.
Déanaim seacht n-ábhar ar scoil, Gaeilge, Bearla, Fraincis, Mata, Bitheolaíocht, Ceimic agus Ealaín.
An ndéanann tú teanga iasachta?
Déanaim
Cén caitheamh aimsire is fearr leat?
Is fearr liom ag imirt cispheile.
An bhfuil suim agat sa cheol?
Is maith liom éisteacht le ceol ach Ní maith líom bheith ag seinm aon uirlis ceoil toisc go bhfuil sé an deacair.
An seineann tú uirlis ceoil?
...
Cén banna ceoil is fearr leat?
...
An ndeachaigh tú go dtí ceolchoirm riamh?
...
An bhféachann tú ar sport ar an teiifís?
...
An mhaith leat spórt?
...
Cé chomh minic a dhéanann tú aclaíocht?
...
Cad iad búntáistí/ míbhuntáistí an spóirt dar leat ?
Dar liom,
An bhfuil sé tábhachtach do dhaoine óga aclaíocht rialta a dhéanamh?
...
Cad a rinne tú i rith na Cásca
...
Dá mbeadh an vóta agat, cé dó a thabharfá é?
...
Cén tuairim atá agat ar Uachtarán na tíre/an Taoiseach
...