41 terms

Valentinstag und Muttertag

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aber
ale
vor allem
przede wszystkim
boomen
przeżywać rozkwit
gute Geschäfte
dobre interesy
verkaufen
sprzedawać
dazu
do tego
auch
też
andere
inni, inne
Blumen
kwiaty
Kunde
klient
ausgeben
wydawać
sie geben viel aus
oni wiele wydają
Schnittblumen
kwiaty cięte
teuer
drogi
schön
piękny
die Antwort
odpowiedź
Antwort auf
odpowiedź na
einfach
prosty
sagen
powiedzieć
der letzte Sonntag
ostatnia niedziela
festes Datum
stała data
kennen
znać
natürlich
oczywiście
egal
obojętnie
immer
zawsze
mit Liebe
z miłością
lieben
kochać
morgen
jutro
heute
dziś
beginnen
zaczynać
feiern
świętować
zweimal
dwa razy
Geschenke bekommen
dostać prezenty
der Frühling
wiosna
ich mag
lubię
da
ponieważ
zu Ende sein
kończyć się
es wird warm
robi się ciepło
besonders
szczególnie
das neue Jahr
Nowy Rok
denn
ponieważ