Hormonene i kroppen

Hvor produseres melatonin
Click the card to flip 👆
1 / 109
Terms in this set (109)
sekresjon av hypofyseforlappens hormoner
melkeutdriving og fødselsrier
reabsorpsjon av vann i nyrene
sekresjon av IGF-1, vekst
Hvor produseres prolaktin?HypofysefoelappenHva regulerer prolaktin?melkekjertlenes utvikling, produksjon av melkHvor produseres tyreoideastimulerende hormon (TSH)hypofyseforlappenHva regulerer tyreoideastimulerende hormonsekresjon av tyreoideahormoneneHvor produseres adrenokortikotropt hormon (ACTH)hypofyseforlappenHva regulerer adrenokortikotropt homron (ACTH)sekresjon av binyrebarkhormoneneHvor produseres gonadotropin?hypofyseforlappenHvilke gonadotropiner har vi?FSH og LHHva regulerer FSH (follikelstimulerende hormon)vekst og utvikling av follikeneHva regulerer gonadotropin?sekresjon av kjønnshormoneneHva regulerer LH (lureiniserende hormon)dannelsen av corpus luteumHVa fungerer hypofysebaklappen somlagerstedHvilke hormoner lagres i hypofysebaklappen?oksytocin og ADHHvor produseres Tyroksin, T4tyreoideaHva regulerer tyroksin, T4metabolismeHvor produseres trijodtyronin, T3tyreoideaHva regulerer trijodtyronin, T3varmeproduksjon, vekst, sentralnervesystemets modning og utviklingHvor produseres kalsitonin?tyreoideaHva regulerer kalsitonin?kalsium og fosfatmetabolismenHvor produseres tyreoideahormon (PTH)paratyreoideakjertlenehva regulerer tyreoideahormon (PTH)kalsium og fosfatmetabolismeHvor produseres ANPhjertethva regulerer ANPnyrenes utskillelse av Na+Hvor produseres BNP?hjertethva regulerer BNP?nyrenes utskillelse av Na+Hvor produseres vekstfaktorer (IGF-1)leverenHva regulerer IGF-1 (vekstfaktorer)vekstHvor produseres trombopoietinleverenhva regulerer trombopoietinproduksjon av trombocytterhvor produseres hepcidin?leverenhva regulerer hepcidin?jernmetabolismenhvor produseres betatrofin?leverenhva regulerer betatrofin?proliferasjon av B-cellene i pankreasHvor produseres gastrin?magetarmkanalenhva regulerer gastrinsekresjon av HCI i ventrikkelenhvor produseres sekretinmage-tarmkanalenhva regulerer sekretin?sekresjon av HCO3- i pankreashvor produseres kolecytokinin (CCK)mage-tarmkanalenhva regulerer kolecytokininsekresjon av enzymer i pankreas, kontraksjon av galleblærenhvor produseres gastrisk inhibitorisk peptid (GIP)mage-tarmkanalenhva regulerer gastrisk inhibitorisk peptid (GIP)sekresjon av insulin, sekresjon av HCI i ventrikkelenhvor produseres GLP - 1 (Glukagon-lignende peptid 1)mage-tarmkanalenhva regulerer Glukagon-lignende peptid 1 (GLP-1)sekresjon av insulinhvor produseres Glukagon-lignende peptid 2 (GLP - 2)mage-tarmkanalenhva regulerer Glukagon-lignende peptid 2 (GLP-2)appetitthvor produseres insulinendokrin pankreashva regulerer insulinmetabolisme av glukose, fett og proteinerhvor produseres glukagonendokrin pankreashva regulerer glukagonglukoneogenese og glukongenolysehvor produseres kortisolbinyrebarkenhva regulerer kortisolmetabolisme, tilpasning til stresshvor produseres androgenerbinyrebarkenhva regulerer androgenerseksuallyst hos kvinnerhvor produseres aldosteronbinyrebarkenhva regulerer aldosteronnyrenes utskilling av Na+ og K+hvor produseres adrenalinbinyremargenhva regulerer adrenalin?metabolisme av glukose og fett, hjertets pumpefunksjonhvor produseres noradrenalinbinyremargenhva regulerer noradrenalinhjertets pumpefunksjon, tilpasning til stressHvor produseres 1,25-(OH)2vitamin D3nyrenehva regulerer 1,25-(OH)2vitamin D3absorpsjon av Ca2+ i tarmenhvor produseres eryotropetinnyrenehva regulerer erytropetinproduksjon av erytrocytterhvor produseres reninnyrenehva regulerer reninproduksjon av angiotensin IHvor produseres urodilatinnyrenehva regulerer urodilatinnyrenes utskillelse av Na+hvor produseres østrogenerovarienehva regulerer østrogenkjønnsorganens funksjonerhvor produseres progesteronovarienehva regulerer progesteronkjønnsorganenes funksjonerhvor produseres inhibinovarienehva regulerer inhibinsekresjon av FSHhvor produseres relaksinovarienehva regulerer relaksinpåvirker livmorhals og bekkenligamenterhvor produseres androgenertestiklenehva regulerer androgenerkjønnsorganenes funksjonhvor produseres inhibintestiklenehva regulerer inhibinsekresjon av FSHhvor produseres koriongonadotropin (CG)placentahva regulerer koriongonadotropin (CG)sekresjon av kjønnshormonerhvor produseres korionsomatomammotropin (CS)placentahva regulerer korionsomatomammotropin (CS)metabolismen av glukose og fett, melkekjertlenes vekst og utviklinghvor produseres østrogenerplacentahva regulerer østrogenervekst og utvikling av uterus og fosterhvor produseres progesteronplacentahva regulerer progesteronvekst og utvikling av uterus og fosterhvor produseres leptinfettvevethva regulerer leptinappetitt, metabolisme og antiogenesehvor produseres adiponektinfettvevethva regulerer adiponektinmetabolisme og angiogenesehvor produseres vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF)fettvevethva regulerer vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF)angiofenesehvor produseres vitamin d3hudenhva regulerer vitamin d3forstadiet til 1,25 (OH)2-vitamin d3hvor produseres paratyreoideahormon relatert protein (PTHrP)de fleste vevhva regulerer paratyreoideahormon relatert protein (PTHrP)kalsiummetabolismenhvor produseres gonadotropinhypofyseforlappenhva regulerer gonadotropinspermieproduksjon, sekresjon av kjønnshormonene