10 terms

Walking In The Jungle

Bộ flashcards học các từ mới trong video Walking In The Jungle của Super Simple Learning. Tạo và chia sẻ bởi HatCungBeYeu.com
STUDY
PLAY
Jungle
Rừng
Frog
Con Ếch
Monkey
Con Khỉ
Toucan
Con chim mỏ lớn
Tiger
Con Hổ
Walking
Đi bộ (Đi dạo chơi)
Run
Chạy
Stop
Dừng lại
Listen
Nghe (Nghe nào)
Afraid
E ngại (e sợ)