Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Bilgisayar dersi notları

1 byte kaç bit'tir. (byte: bayt okunur)

8 bit

1 kilobyte kaç byte eder?

1024 byte

1 megabyte kaç kilobyte eder?

1024 kilobyte

1024 megabyte kaç gigabyte eder?

1 gigabyte

1024 gigabyte kaç terabyte eder?

1 terabyte

Aşağıdaki hafıza birimlerini küçükten büyüğe sıralayınız.
KB-GB-BIT-TB-MB-BYTE

BIT-BYTE-KB-MB-GB-TB

Gigabyte ingilizcede nasıl okunur?

USA: cigabayt, BR: gigabayt

Aşağıdaki kayıt ortamlarını küçükten büyüğe sıralayalım.
flash disk-disket-hard disk-dvd-cd

disket-cd-dvd-flash disk-hard disk

yazının (metin belgesi) dosya uzantısı nedir?

txt

ses ve müzik için dosya uzantılarına 2 örnek verelim?

mp3-wav

resim dosyalarına ait dosya uzantılarına 2 örnek verelim?

jpg-bmp

hareketli resim dosya uzantısı nedir?

gif

kitap formatının dosya uzantısı nedir?

pdf

film, video formatının dosya uazantılarına 3 örnek verelim?

avi-mpeg-mov

çalıştırılabilir program uzantısı nedir?

exe

Microsoft Office 2003 word uzantısı nedir?

doc

Microsoft Office 2007 word uzantısı nedir?

docx

Microsoft Office 2003 excel uzantısı nedir?

xls

Microsoft Office 2007 excel uzantısı nedir?

xlsx

Dosyanın türünü hangi program tarafından oluşturulduğunu gösteren kısma ne denir?

dosya uzantısı

Dosya isminde hangi bölümler bulunur?

dosya ismi.dosya uzantısı (ikisinin arasında NOKTA var)

Bilgisayarda bilgilerin kaydedildiği birimlere ne ad verilir?

dosya

Benzer görevdeki dosyaları bir arada tutan, dosyalara kolay uzanmamızı sağlayan disk içerisinde oluşturulan birimlere ne da verilir?

klasör

Ağ kaynaklarını internet seçeneklerini ağ içinde bilgisayarlarıyla birbiriyle paylaşımda bulunmalarını sağlayan simgeye ne denir?

ağ bağlantılarım

Silinen her türlü belgenin geçici olarak tutulduğu yer neresidir?

geri dönüşüm kutusu

Raporların ve diğer tüm dosyaların saklandığı yer neresidir?

belegelerim

Bilgisayara bağlı sürücülerden HARD DISK'in simgesi nedir?

C: ve D:

Bilgisayara bağlı sürücülerden DISKET'in simgesi nedir?

A:

Bilgisayara bağlı sürücülerden CD-ROOM 'un simgesi nedir?

E:

Bilgisayara bağlı sürücülerden FLASH DISK veya HAFIZA KARTI 'in simgesi nedir?

F:

Üzerinde çalışan ve simge durumuna getirilmiş programlar saat, bildirim alanı gibi simgeler nerede bulunur?

görev çubuğu

Tıklandığında her türlü işlemi yapabileceğimiz program menüsü nedir?

Başlat menüsü (windows 8'de sağ tarafta BAŞLANGIÇ tır)

Kullanıcının resim yapmak, yazı yazmak, müzik dinlemek ve internette gezinmek için kullanıldığı yazılımlara ne denir?

uygulama yazılımı

Uygulama yazılımlarına 4 tane örnek verelim.

Adobe, Microsoft Office, Skype, Anti-Virus programları

Günümüze kadar gelen windows işletim sistemleri sırasıyla nelerdir?

windows 95-windows 98, windows 2000, windows XP, windows 7, windows 8

İşletim sistemlerine örnek ver.

MS DOS-UNIX-LINUX-PARDUS-WINDOWS

Power düğmesine basıldığında ekrana gelen görsel yazılım a ne denir?

işletim sistemi

Bilgisayarın kullanılmasını sağlayan her türlü programa ne ad verilir?

yazılım

Program sonlandırma, komutu iptal etme tuşu hangisidir?

esc (escape: kaçmak)

İkinci karakterleri yazdıran tuş hangisidir?

shift (şift)

körsırı (cursor: imleç) bulunduğu noktadan sola doğru silerek ileten tuş hangisidir?

Backspace (beksıpeys)

körsırı (cursor: imleç) bulunduğu noktadan sağa doğru silerek ileten tuş hangisidir?

del (delete / diliyt kısa şekli)

Bir metinde bulunan satırın başına gelme tuşu hangisidir?

home (hom)

Bir metinde bulunan satırın sonuna gelme tuşu hangisidir?

End

Bir metnin arasına yazı yazma, üzerine yazma tuşu hangisidir?

INSERT (insert : insööt /içine koy demektir ama şimdi kimse kullanmaz)

Bir sayfa yukarı taşıyan (10-25 satır arası) tuş hangisidir?

Page Up ( peyç ap / page: sayfa up (ap) yukarı demek)

Bir sayfa aşağı taşıyan (10-25 satır arası) tuş hangisidir?

Page Down (down : daun aşağı demek)

kursoru sekiz karakter sağa, shift ile sekiz karakter sola götüren tuş hangisidir?

TAB (teb okunur sekme demek)

Büyük karakterler ile sürekli çalışmak için hangi tuşa basarız?

Caps Lock ( caps / keps okunur capital büyük harfin kısa yazılımıdır. LOCK ise lok okunur ve kilit demektir?)

Numara tuşlarını kullanıma hazırlayan tuş hangisidir?

Num Lock (Number Lock: Numara Kilidi ve namlok okunur)

Ekranda kursorü sabit tutarak ekranın kaymasını sağlayan tuş hangisidir?

Scroll Lock (sıkrol kaydırma demek)

Çalışma anında işlemi bir tuşa basıncaya kadar durduran tuş hangisidir?

PAUSE (pos: dondurmak demektir ama şimdilerde kimse kullanmaz)

seçili bir dosyayı yeniden isimlendiren tuş hangisidir?

F2

Dosya ve klasör arama tuşu hangisidir?

F3

Bilgisayarım veya windows gezgini içinde adres çubuğu listesini görüntüleyen tuş hangisidir?

F4

Etkin pencereyi yenileyen tuş hangisidir?

F5 (Bizim refresh için kullandığımız)

Pencere içindeki veya masa üstündeki ekran ögeleri arasında, başlatıldıkları sıraya göre geçiş yapan tuş hangisidir?

F6

Etkin programın menü çubuğunu etkinleştiren tuş hangisidir?

F10

Ekrandaki pencerede bulunan araç çubuklarını temizleyen tuş hangisidir?

F11

Aktif bir pencereyi kapatan kısayol tuşu nedir?

ALT+F4

Birden çok nesne seçen tuş hangisidir?

Ctrl (Control)

Başlat menüsünü açan kısayol tuşu hangisidir?

Ctrl+ESC (Ancak Windows 8'de üstünde pencere resmine bassan daha kolay:)

Seçili olanı kopyalıyan kısayol tuşu hangisidir?

Ctrl+C (C: Copy kopyalama demek)

Seçili olanı kesen kısayol nedir?

Ctrl+X

Seçili olanı yapıştıran kısayol nedir?

Ctrl+V

Bir pencerede bulunan simgelerin tümünü seçen kısayol nedir?

Ctrl+A (A: All / ol okunur ve hepsi demektir)

Yardım kısayol tuşu hangisidir?

F1

Seçili olan simge veya simgeleri (GDK) geri dönüşüm kutusuna gönderen kısayol tuşu hangisidir?

Delete (dılit okunur ve sil demektir)

Seçili olan simge veya simgeleri (GDK) geri dönüşüm kutusuna gönderMEDEN silen kısayol tuşu hangisidir?

Shift+delete

F1, F2, F3, F4, F5........F12 tuşlarına ne denir?

Fonksiyon tuşları

0, 1,2, 3.....9 tuşlarına ne denir?

Sayı tuşları

QWERTYUIOPĞÜ.........ÖÇ tuşlarına ne denir?

Harf tuşları

!'^+%&/()=?...... tuşlarına ne denir?

Shift tuşları

">£#$½{[]}\|@.....tuşlarına ne denir?

Alt tuşları

Print Screen tuşu ne işe yarar?

Ekran görüntüsünü yazmaya yarar.

Dış donanıma örnek veriniz?

Monitör, klavye, fare, kasa, tarayıcı, yazıyıcı

İç donanıma örnek veriniz?

Anakart, işlemci, ram, hard disk, ekran kartı, güç kaynağı

Eşit olarak teknolojik imkanlara erişim sağlanması anlamına gelen terim nedir?

Dijital erişim

Satın alma ve satma işleminin yapılması anlamına gelen terim nedir?

Dijital ticaret

E-posta, cep telefonu anlık mesajlaşma teknolojisinin kullanıldığı terim nedir?

Dijital iletişim

Öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin teknolojiyi kullanarak gerçekleştirilmesi terimi nedir?

Dijital okuryazarlık

Sanal dünyada gösterilen davranışlardan olumsuz olanlarından kaçınılma terimi nedir?

Dijital etik (Etik: Ahlak demektir)

Sanal dünyada yapılanların elektronik sorumluluğun olduğu ve kanunlarla yaptırım altına alınması terimi nedir?

Dijital kanun

Kişinin kendine güvenliğini sağlıyarak önlemler alması terimi nedir?

Dijital güvenlik

Hem fiziksel hem psikolojik yönden kişinin etkilendiğinin farkında olmasını anlatan terim nedir?

Dijital sağlık

Bilişim Teknolojisinin amaçları nelerdir?

1. Hayatımızı kolaylaştırır.
2. Maaliyeti azaltır.
3. Bilgiye kolay ulaşılmasını sağlar.
4. Hızlı haberleşmeyi gerçekleştirir.

Bit hangi alanlarda kullanılır?

1. Sağlık (Hastane, tomogrofi....)
2. Eğitim (Akıllı tahta, öğrenci kayıt....)
3. İletişim (Elektronik posta, görüntülü konuşma....)
4. Günlük yaşamda
5. Bankacılık
6. Mühendislik
7. Ticaret

Bilgisayar kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

1. Monitörün üst kenarı göz hizası ile aynı seviyede olmalı.
2. Yüksekliği ayarlanabilir, sırtı bele uygun ergonomik bir koltukta oturulmalı.
3. Monitörden 45-25 cm uzak durulmalı.
4. Fare ve klavye masanın üzerinde aynı seviyede olmalı.
5. Işık monitöre dik açı ile gelmeli.
6. Kollar ve bacaklar yatay olmalı.
7. 15-20 dk uzağa odaklanarak dinlenmeli ve mola verilerek ufak egzersizler yapılmalı.

Bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak saklandığı yer NERESİDİR?

Rom bellek (Read only memory)

Bilgisayarda bilgilerin geçici olarak saklandığı yer NERESİDİR?

Ram bellek

Bilgilerin, işletim sisteminin, kurulacak programların yüklendiği ve saklandığı donanıma ne denir?

Hard disk (Sabit disk)

Görüntüyü işleyen ve monitöre aktaran nedir?

Ekran kartı

Donanım birimlerine güç sağlayan nedir?

Güç kaynağı

Matematiksel ve mantıksal işlem yürüten, donanımları kontrol eden, bilgisayarın beyni olrak da adlandıran donanıma ne ad verilir?

İşlemci

İç donanımda yer alan ve tüm donanımları üzerinde barındıran donanım nedir?

Anakart

Teknolojiyi kullanırken ahlaka uygun ve olumlu davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilendirmeye ne ad verilir?

Dijital vatandaşlık

Dijital vatandaşlığın özellikleri nelerdir?

1. Sanal dünyada iletişim kurarken doğru davranışı teşvik eder.
2. Teknolojiyi kötüye kullanmaz.
3. Bilgi ve teknoloji kaynaklarını kullanırken eleştirir.
4. Ahlaki olarak kararlar alır.

Bilgi neye denir?

Öğrenme, gözlem veya araştırma yolu ile elde edilen, insan zekasının çalışması sonucu ortaya çıkan ürüne denir.

Teknoloji nedir?

İnsanoğlunun tasarlıyarak ürettiği faydalı, faydasız her araca denir.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording