8- EDUKACJA (przedmioty, typy szkół, miejsca w szkole, przybory, pracownicy, oceny)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

plastyka
art
religia
RE
przedmiot
subject
szkoła podstawowa
primary school
szkoła średnia
secondary school
stołówka
canteen
sztnia
cloakroom
świetlica
common room
sala gimnastyczna
gym
pokój nauczycielski
staff room
kredki
crayons
słownik
dictionary
nożyczki
scissors
woźny
caretaker
bibliotekarz
librarian
przeciętny
average
nie zdać
fail
kartkówka
short test
egzamin pisemny
written exam
zdać
pass
OTHER SETS BY THIS CREATOR