136 terms

Swedish > Beginner's Course Part 1

Both "att tala" and "att prata" mean "to speak". From what I have researched it seems that "att prata" is much more common nowadays in Sweden, so I used that verb.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

I am
jag är
you are
du är
he is
han är
she is
hon är
we are
vi är
you (pl.) are
ni är
they are
de är
Hello!
Hej!
Goodbye!
Hej då!
Thank you!
Tack!
How are you?
Hur mår du?
I'm fine.
Jag mår bra.
And you?
Och du?
Very well, thanks.
Bara bra, tack.
Great!
Kanon!
Hello, I'm Daniel.
Hej, jag är Daniel.
Are you Paul?
Är du Paul?
Welcome!
Välkommen!
Good morning!
God morgon!
Good night!
God natt!
Good evening!
God kväll!
See you later!
Vi ses!
What's your name?
Vad heter du?
What is her name?
Vad heter hon?
My name's Paul.
Jag heter Paul.
How nice!
Vad trevligt!
I speak Swedish.
Jag pratar svenska.
My name's Lisa and this is Dave.
Jag heter Lisa och det är Dave.
We're travelling through Sweden.
Vi reser i Sverige.
Are you (pl.) travelling through Sweden?
Reser ni i Sverige?
And this is Paul.
Och det här är Paul.
yes; no
ja; nej
What are you doing?
Vad gör du?
What is he doing?
Vad gör han?
What are they doing?
Vad gör de?
Where do you come from?
Varifrån kommer du?
Where does she come from?
Varifrån kommer hon?
I come from Stockholm.
Jag kommer från Stockholm.
He comes from Stockholm.
Han kommer från Stockholm.
I'm from Gothenburg.
Jag är från Göteborg.
He's from Gothenburg.
Han är från Göteborg.
But I live in Malmö.
Men jag bor i Malmö.
They come from Växjö.
De kommer från Växjö.
Of course!
Självklart!
What languages do you speak?
Vad pratar du för språk?
I speak German.
Jag pratar tyska.
She speaks English.
Hon pratar engelska.
I don't speak Swedish.
Jag pratar inte svenska.
We speak a little Swedish.
Vi pratar lite svenska.
Do you come from Sweden?
Kommer du från Sverige?
He comes from Germany.
Han kommer från Tyskland.
I am from America.
Jag är från Amerika.
I come from England.
Jag kommer från England.
Cool! (How fun!)
Vad kul!
Are you Swedish?
Är du svensk?
Hi!
Tjena!
Do you speak English?
Pratar du engelska?
Me too! (Me also!)
Jag också!
Where do you live?
Var bor du?
Where does he live?
Var bor han?
I live in Malmö.
Jag bor i Malmö.
That's in Sweden.
Det ligger i Sverige.
I am German.
Jag är tysk.
I don't understand.
Det förstår jag inte.
Do they live in Sweden?
Bor de i Sverige?
I see.
Jaha.
Yes, I am.
Ja, det är jag.
I see, now I understand.
Jaha, nu förstår jag.
I live in a city in America. It's called Seattle.
Jag bor i en stad i Amerika. Seattle heter den.
Do you have an apartment?
Har du en lägenhet?
America is not a country in Europe.
Amerika är inte ett land i Europa.
I have an apartment.
Jag har en lägenhet.
Swedish is a fun language.
Svenska är ett roligt språk.
I live on Avenyn.
Jag bor på Avenyn.
Is Avenyn a street?
Är Avenyn en gata?
Do you have a notepad?
Har du ett block?
Sure.
Javisst.
Are you also travelling to Sweden?
Reser du också till Sverige?
It's a good city.
Det är en bra stad.
Sorry.
Förlåt.
I speak English, but I also speak a little Swedish.
Jag talar engelska men jag talar också lite svenska.
I understand a little.
Jag förstår lite.
Then let's speak English.
Då pratar vi engelska.
Gladly! (With pleasure!)
Gärna!
Do you want to go for coffee?
Vill du fika?
I would like a cup of coffee. (I would gladly take a cup of coffee.)
Jag tar gärna en kopp kaffe.
No, I would prefer tea.
Nej, jag tar hellre te.
What should we/what are we going to eat?
Vad ska vi äta?
I want to have a cinnamon bun.
Jag vill ha en kanelbulle.
And I'll have(take) a cheese roll.
Och jag tar en ostfralla.
There's the waiter.
Där är servitören.
Now we will order.
Nu ska vi beställa.
What do you want to eat?
Vad vill du äta?
I'm not going to eat a cinnamon bun.
Jag ska inte äta en kanelbulle.
I want to have a cola, please.
Jag vill ha en cola, tack.
I don't want to have a cola.
Jag vill inte ha en cola.
In summer he's going to travel to Sweden.
Han ska resa till Sverige i sommar.
I want to speak perfect Swedish.
Jag vill tala perfekt svenska.
Will you have(take) tea?
Ska du ta te?
I'll take coffee.
Jag tar kaffe.
She wants to eat a roll.
Hon vill äta en fralla.
I want to go for coffee.
Jag vill fika.
What can I get you?
Ja, tack?
I would like to have a sandwich.
Jag skulle vilja ha en smörgås.
And to drink?
Och att dricka?
Can I get a beer, please?
Kan jag få en öl, tack?
I'll drink without a glass.
Jag dricker utan glas.
Would you like to have a glass?
Skulle du vilja ha ett glas?
He would like to have a juice, please.
Han skulle vilja ha en juice, tack.
Sweden; Swedish
Sverige; svenska
Germany; German
Tyskland; tyska
England; English
England; engelska
a city; the city
en stad; staden
a street; the street
en gata; gatan
a country; the country
ett land; landet
an apartment; the apartment
en lägenhet; lägenheten
a language; the language
ett språk; språket
a bus; the bus
en buss; bussen
a campsite; the campsite
en campingplats; campingplatsen
a youth hostel; the youth hostel
ett vandrarhem; vandrarhemet
a holiday; the holiday
en semester; semestern
a hotel; the hotel
ett hotell; hotellet
a restaurant; the restaurant
en restaurang; restaurangen
a train; the train
ett tåg; tåget
a bank; the bank
en bank; banken
a post office; the post office
en post; posten
a station; the station
en station; stationen
a museum; the museum
ett musé; muséet
a map; the map
en karta; kartan
okay
okej
Have a good trip!
Trevlig resa!
Nice to meet you.
Trevligt att träffas.
See you tomorrow.
Vi ses imorgon.
Please!
Snälla!
well
bra
only
bara