7 terms

Tagalog verb: an verb "bili" used in basic tenses

STUDY
PLAY
Binilhan ko siya ng pagkain araw-araw.
I bought him/her food everyday.
Bibilhan kita ng maraming alahas.
I will buy you a lot of jewelries.
Binilhan sila ng bahay ng anak nila.
They were bought a house by their child.
Bilhan mo ko ng pansit.
Buy me "pansit".
Kailan mo ako bibilhan niyan?
When will you buy me that?
Sabi mo bibilhan mo ako.
You promised you will buy me (that).
Paano kita bibilhan niyan?
How will I buy you that?