23 terms

SIG Ch. 2: Leisure activities at home and out on the town

Vocabulary for leisure activities at home and out on the town
STUDY
PLAY
går på kino
go to the movies
hører på musikk
listen to music
spiller gitar
play guitar
spiller piano
play piano
lager mat
cook
steller i hagen
work in the garden
spiller dataspill
play computer games
sjekker e-post
check e-mail
surfer på nettet
surf the web
spiller TV-spill
play video games
ser på TV
watch TV
leser
read
går på konsert
go to a concert
sover
sleep
slapper av
relax
snakker
talk
prater
chat
er sammen med familien
am together with family
går på kafé
go to a cafe
går på pub
go to a pub
treffer venner
meet friends
er sammen med venner
am together with friends
synger
sing