36 terms

meine Traumreise (Infos 2 Perfekt)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

es waren
to były
lange
długo
sich vorbereiten auf
przygotowywać się na
zuerst
najpierw
planen
planować
dann
potem
kaufen
kupować
vor dem Beginn
przed początkiem
die Flüge
loty
früher
wcześniej
buchen
rezerwować
losgehen
wychodzić
davor
przed tym
den Rucksack packen
pakować plecak
ich bin gefahren
pojechałem
dort
tam
besuchen
odwiedzać
übernachten
przenocować
am nächsten Morgen
następnego poranka
den Zug nehmen
wziąć pociąg
bleiben
zostawać
zusammen
razem
feiern
świętować
kennen lernen
poznawać
toll
wspaniały
eine tolle Stadt
wspaniałe miasto
besichtigen
zwiedzać
fliegen
latać
Zeit verbringen
spędzać czas
abends
wieczorami
sitzen
siedzieć
tanzen
tańczyć
oder
albo
zurückkehren
wracać
müde
zmęczony
glücklich
szczęśliwy