Klimaendringer og klimasoner

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Drivhuseffekten
Atmosfærens evne til å slippe gjennom sollys og holde på varmen
Atmosfære
Et lag som ligger rundt jorda og sørger for jevn temperatur
Ozonlaget
Lag i atmosfæren som består av gass, og som er svært viktig for livet på jorda. Kan kalles "jordas solbriller", siden det beskytter oss mot ultrafiolett stråling
Drivhusgasser
Gasser som slipper inn solstråler på vei inn til jorda, men som ikke slipper dem ut igjen. De viktigste er CO2 og vanndamp
Togradersmålet
Et mål om å holde den globale temperaturstigningen under 2 grader i år 2100
Ikke-fornybare ressurser
Ressurser som kjennetegnes ved at det tar lang tid å fornye dem. Kull, olje og gass er eksempler
Global oppvarming
Økning av gjennomsnittstemperaturen på jorda
Klima
Det gjennomsnittlige været på et sted, målt over tid, vanligvis 30 år
Klimaendringer
Store forandringer i været over tid
Sola
Jordas hovedkilde til energi, og skaper klimaet på jorda
Bærekraftig utvikling
Handler om at vi som lever i dag bruker ressursene slik at alle, både de som lever nå, og de som kommer etter oss, kan leve gode liv
Parisavtalen
Internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land å klarer å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader innen år 2030
Klimasoner
Global inndeling av klimaet etter geografisk breddegrad
Ekvator
En tenkt linje som går rundt jordkloden og deler den inn i en nordlig og sørlig halvkule
Tempererte soner
Ligger mellom den subtropiske og den polare sonen. Det meste av Europa, USA og en del av Sør-Amerika ligger her
Gressteppe
Sletter innenfor den tempererte sonen som består av fruktbar jord, passer godt til landbruk
Taigaen
Jordas største sammenhengende barskogområde
Polar sone
Klimasone som ligger nord og sør for polarsirklene
Permafrost
"Evig frost", kjennetegner områder i polar sone hvor det alltid er frost dypt i bakken
Tundra
Skogløse områder nord og sør for den polare skoggrensen. Er svært sårbar og må behandles forsiktig
Arktisk ørken
Område hvor temperaturen ofter er under -30 grader om vinteren, med lite årlig nedbør. Her trives bare mose, lav, kratt, gress og småbusker
Tropisk sone
Klimasone som ligger langs ekvator. Her er det over 15 grader hele året, og sonen har ingen merkbare årstider
Regnskog
Type skog som vokser i land med monsunklima, og er viktig for hele verden. Den største ligger ved Amazonas
Monsunklima
Klima med markert forskjell mellom regntid og tørketid
Savanne
Område nord og sør for regnskogen. Her er det varmt men ikke fuktig. Det vokser gress, busker og trær. Elefant, sjiraff og sebra trives her
Ørkensteppe
Sletter nord og sør for savannen. Et tørrere landskap hvor det vokser kratt og busker
Subtropisk sone
Klimasone som ligger over og under den tropiske sonen
Ørken
De tørreste områdene på jorda hvor det regner mindre enn 250 mm i året
Oase
En isolert vannkilde i ørkenen som består av fruktbare områder hvor grunnvannet kommer opp til overflaten
Sahara
Den største ørkenen på jorda, ligger i Nord-Afrika

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.