nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

exemplaar
één van een soort
verrukt
heel blij
fel op de huid gezeten
bejaagd door jagers belaagd
wisten te
konden waren in staat om
eiste zijn tol
had grote nadelen, maakte veel slachtoffers
levensvatbare
sterk genoeg om te kunnen leven
populatie
groep individuen van een ras of soort
zochten hun heil
probeerden hun geluk te vinden
krijgsmacht
leger
legendarisch
zeer bekend, vermaard
vraatzuchtig
erg gulzig
bagatelliseren
iets onbelangrijker laten lijken dan het waarschijnlijk is
bijval
steun, instemming
agrariërs
boeren, akkerbouwers
compensatie
schadeloosstelling, tegemoetkoming
mocht
als, voor het geval dat
claims
aanspraak op financiële vergoedingen
gesignaleerd
waargenomen
eer
voordat
exotische
uitheemse
permitteren
(zich) veroorloven
zwendel
oplichting, fraude
bemachtig
krijg in handen
in de buidel tasten
geld betalen
schering en inslag
veel voorkomend, aan de orde van de dag
maîtresse
liefje, minnares
door de mand vallen
ontdekt worden als bedrieger of leugenaar
invitatie
uitnodiging
lucratief
winstgevend
sessie
vergadering, zitting
het leeuwendeel
het grootste deel
klandizie
klantenkring
uitdaging
sterke stimulans om goed te presteren
pochers
opscheppers
poseert
gaat staan om zich te laten fotograferen
bezeten van
gek van, dol op
een wit voetje halen
(bij iemand) in de gunst (proberen te) komen
suggereren
de indruk wekken
promotie
een hogere functie of plaats krijgen, het tegenovergestelde van degradatie
kampt met
worstelt met
parallel
duidelijke overeenkomst
treffend
opvallend
spant de kroon
is de eerste, staat op de eerste plaats
humanisering
vermenselijking, gezien en behandeld worden als mensen
zich voltrokken
(heeft) zich voorgedaan, (is) gebeurt
navenant
in overeenkomst daarmee
zinspeelt op
suggereert
vermeende
niet echt bestaande, zogenaamde
markteting
het maken van een plan om een product zo goed mogelijk te verkopen
appelleert aan
doet een beroep op
noodgedwongen
onvermijdelijk, door de omstandigheden gedwongen
typerend
kenmerkend
maalt niet om
trekt zich niets aan van
legt geen windeieren
is behoorlijk winstgevend
branche
bedrijfstak
omzet
totale inkomsten door verkoop (van producten of diensten)
onontkombaar
niet aan te ontkomen, onvermijdelijk
in het licht van
gelet op
een gat in de markt
mogelijkheid om een nieuw product waar grote behoefte aan is op de markt te brengen
optimaliseren
zo goed of gunstig mogelijk maken