45 terms

Němčina 7. lekce

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

andere
ostatní
aufwachsen
vyrůst
das Erlebnis
zážitek
Freundschaft schenken
přátelit se
die Freundschaft
přátelství
gar
vůbec
gefallen
líbit se
die Geschichte
příběh
hilfsbereit
ochotný
hochnäsig
namyšlený
hoffentlich
snad
das Leben
život
lustig
veselý
meistens
většinou
nennen
nazývat
die Regel
pravidlo
regelmäßig
pravidelně
die Ruhe
klid
sich kleiden
oblékat se
toll
skvěle
tragen
nosit
der Treffpunkt
místo setkání
unternehmungslustig
podnikavý
verbringen
strávit
verschiedenes
různé
verschlossen
uzavřený
werden
stát se
der Witz
vtip
zurückgezogen
samotářský
allerdings
ovšem
durchkommen
obstát
der Fall
příklad
das Halstuch
šátek na krk
heftig
silný
kariert
kostkovaný
das Kuscheltier
plyšák
lauten
znít
der Nachteil
nevýhoda
der Vorteil
výhoda
sicher
jistý
spannend
napínavý
überall
všude
da Weinachten
Vánoce
zufrieden
spokojený
zumal
zejména