Att hitta rätt (ubicacion)

cerca de
Click the card to flip 👆
1 / 22
Terms in this set (22)
sobreöverdetrás debakomdelante deframförenfrente demitt emotalrededoromkringenI, på, vidSiga esta callefölj denna gatantodo rectorakt framtometa tillen el cruce devid korsningenen el semáforovid trafikljusetdoblaratt svänga

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.