NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. couple
 2. musical
 3. extraordinary
 4. entertaining
 5. hilarious
 1. a muusikal
 2. b ülinaljakas
 3. c abielu- või tantsupaar
 4. d meelelahutuslik, meelt lahutav
 5. e erakordne

5 Multiple choice questions

 1. kujutav kunst
 2. haarav
 3. elektrooniline tantsumuusika
 4. agressiivne
 5. perefilm

5 True/False questions

 1. lyricslaulusõnad

        

 2. performing artskujutav kunst

        

 3. obviousilmne

        

 4. violentabielu- või tantsupaar

        

 5. love story/romancenauditav