NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. action-packed
 2. disgusting
 3. frightening
 4. animated film
 5. adventure film
 1. a hirmutav
 2. b vastik
 3. c multifilm
 4. d seiklusfilm
 5. e rohke tegevusega, actioni sugemetega

5 Multiple choice questions

 1. kaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega
 2. eristama, vahet tegema
 3. elektrooniline tantsumuusika
 4. sobimatu kellegi jaoks
 5. muusikal

5 True/False questions

 1. indiekaasaegne rütmiline muusika, rhythm and blues, Afro-Ameerika sugemetega

        

 2. predictableetteaimatav

        

 3. delightfulplaati välja laskma

        

 4. horror filmõudusfilm

        

 5. couplelooma