NAME

Question types


Start with


Question limit

of 36 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. action-packed
 2. family film
 3. indie
 4. predictable
 5. fine arts
 1. a rohke tegevusega, actioni sugemetega
 2. b enamalt jaolt rokkmuusika, alternatiivne
 3. c perefilm
 4. d etteaimatav
 5. e kujutav kunst

5 Multiple choice questions

 1. ülinaljakas
 2. laulusõnad
 3. väljapaistev
 4. ilmne
 5. seiklusfilm

5 True/False questions

 1. drum and bassfantaasiafilm

        

 2. fantasyplaati välja laskma

        

 3. animated filmmultifilm

        

 4. entertainingmeelelahutuslik, meelt lahutav

        

 5. historical/costume dramaajalooline draama, kostüümidraama