18 terms

Stupňování

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

schnell
rychle
schneller
rychleji
am schnellsten
nejrychleji
viel
hodně
mehr
více
am meisten
nejvíce
groß
velký
größer
větší
am größten
největší
dick
tlustý
dicker
tlustší
am dicksten
nejtlustší
langsam
pomalý
langsamer
pomalejší
am langsamsten
nejpomalejší
alt
starý
älter
starší
am ältesten
nejstarší