Esteellisyyden aiheuttavat tilanteet Hallintolaki 434/2003 28 §

STUDY
PLAY
Virkamies käsitteelee omaa tai läheisensä asiaa
asianosaisjäävi
Vikamies toimii asianosaisen asiamiehenä, avustajan tai edustajana
avustaja ja edustusjäävi
Virkamiehelle on odoetettavissa eritystä hyötyä vai vahinkoa asian ratkaistusta
intressijäävi
Virkamies on palvelus- tai toimeksiantosuhteessa asianosaiseen
palvelussuhde- ja toimeksiantojäävi
Virkamies on johtavassa tai vastuunalaisessa asemassa yhteisöön, joka on asianosainen
yhteisöjäävi
Virkamiehen tehtäviin kuuluu viraston tai laitoksen ohjaus
ohjaus- ja valvontajäävi
Luottamus virkamiehen puolueettomuuteen vaarantuu muusta erityksestä syystä
esteellisyyden yleislauseke