23 terms

Samimi Mektup - Yazma

STUDY
PLAY
Sevgili Mehmet,
Dear Mehmet,
Sevgili Mehmet'ciğim
My dearest Mehmet,
Canım kardeşim,
Sister, my love,
Canım annem,
Mother, my love,
Mektubunu alınca çok sevindim
I was very happy when I received your letter
Gönderdiğin mektup için teşekkür ederim
Thank you for the letter you sent
10 Mayıs tarihli mektubunu aldım.
I received your letter from May 10.
10 Mayıs'ta gönderdiğin mektubunu aldım
I received the letter you sent May 10.
Sana daha önce yazamadığım için özür dilerim
I am sorry that I haven't written you before.
Mektubunu alır almaz cevap yazacaktım ama bir türlü vaktım yok.
I was going to write an answer to your letter as soon as I got it, but I didn't have any sort of time.
Uzun zamandır yazamadığım için özür dilerim.
I am sorry for not writing for a long time.
Lütfen bana yazmağı ihmal etme.
Please to not neglect to write me.
Mektubunu dört gözle bekliyorum.
I am very much looking forward to your letter.
Cevabını dört gözle bekliyorum.
I am very much looking forward to your answer.
Lütfen hemen yaz.
Please write immediately.
Lütfen bana yaz.
Please write me.
Mektubunu bekliyorum.
I am waiting for your letter.
Gözlerinden öperim.
I am kissing you from the eyes.
Seni hasretle kucaklarım.
I embrace you with longing.
Sizlerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim.
From your eyes to hands I kiss you.
Sevgiler,
With regards,
Kardeşin,
Your brother/ sister,
Arkadaşın,
Your friend,