Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Tener form og brug

Get a hint
Jeg er bange
Click the card to flip 👆
1 / 19
1 / 19
Terms in this set (19)
Jeg er bange
Jeg er træt
Jeg har lyst til at
Du har travlt
Vi fryser