CONT - az EU pénzügyi érdekeinek védelme (FR-HU)

STUDY
PLAY
la contrebande et la contrefaçon de cigarettes
cigarettacsempészet és ‑hamisítás
l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
centre d'information (Information Support Office - ISO)
Az OLAF Információs Támogató Hivatala
associations de juristes européens
európai jogásztársaságok (ELA-k)
scénario de base
alapforgatókönyv
actions opérationnelles et répressives
igazgatási és a bűnüldözési tevékenység
enveloppe
keretösszeg
cadre financier pluriannuel (CFP)
többéves pénzügyi keret (MFF)
sans but lucratif
non-profit
comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude (COCOLAF)
a csalások megelőzésének összehangolására szolgáló tanácsadó bizottság (COCOLAF)
critères spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et définis dans le temps (SMART)
konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött kritériumok (SMART)
le cycle de la dépense
kiadási ciklus
les pays de l'AELE/EEE
EFTA-/EGT-országok
saisi
lefoglalt
fiche financière
pénzügyi kimutatás
période concernée
tárgyidőszak
organisme avec mission de service public
közfeladatot ellátó szerv
gestion partagée
megosztott igazgatás
OTHER SETS BY THIS CREATOR