Rekcja czasownika w języku niemieckim - celownik

;