22 terms

Czasowniki nieregularne cz 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

be, was/were, been
być
become, became, become
stać się
begin, began, begun
zaczynać
bet, bet, bet
zakładać się
bite, bit, bitten
gryźć
blow, blew, blown
wiać
break, broke, broken
łamać, zbić
bring, brought, brought,
przynosić
build, built, built
budować
buy, bought, bought
kupować
catch, caught, caught,
łapać
choose, chose, chosen
wybierać
come came come
przychodzić
cost, cost, cost
kosztować
cut cut cut
ciąć
do did done
robić
draw drew drawn
rysować
dream dreamt dreamt
marzyć, śnić
drink, drank, drunk
pić
drive drove driven
prowadzić samochód
eat ate eaten
jeść
dig, dug, dug
kopać (np. w ziemi)