46 terms

Liikkeen ja voiman käsitteitä

STUDY
PLAY
Voiman tunnus
F
Voiman yksikkö
N
Nopeuden tunnus
v
Nopeuden yksikkö
m/s (tai km/h)
Ajan tunnus
t
Ajan yksikkö
s
Matkan tunnus
s
Matkan yksikkö
m
Nopeuden laskukaava
v = s/t (tai toisin kirjoitettuna v = s:t
Kiihtyvyyden tunnus
a
Kiihtyvyyden yksikkö
m/s^2
Kiihtyvyyden laskukaava
a = v/t
Tasainen liike
Liike, jossa kappaleen nopeus pysyy samana (kappaleen nopeus on vakio)
Kiihtyvä liike
Liike, jossa kappaleen nopeus kasvaa tai hidastuu
Vuorovaikutus
Käsite, joka tarkoittaa, että kahden kappaleen välillä on vaikutussuhde, jossa kumpikin kappale vaikuttaa toiseen.
Kosketusvuorovaikutus
Käsite, joka tarkoittaa, että vuorovaikuttavat kappaleet ovat kosketuksessa toisiinsa, esim koukku ja siitä riippuva takki, maila ja pallo, johon maila osuu.
Etävuorovaikutus
Käsite, joka tarkoittaa, että vuorovaikuttavat kappaleet eivät koske toisiinsa, esim. maa ja kuu, magneetti ja rautakappale.
Painovoiman suunta
Kohti Maan keskipistettä.
Kitkavoiman suunta
Liikkeen suunnalle vastakkainen.
Kahden samansuuntaisen voiman yhteisvoima.
Samansuuntaisten voimien summa (lasketaan yhteen).
Kahden erisuuntaisen voiman yhteisvoima.
Erisuuntaisten voimien erotus. Yhteisvoiman suunta on suuremman sama kuin suuremman voiman suunta.
Voimanuolen pituus vastaa...
...vastaa piirroksessa vaikuttavan voiman suuruutta.
Voimanuolen suunta vastaa...
...vastaa piirroksessa vaikuttavan voiman suuntaa.
Voimanuolen lähtöpiste vastaa
...vastaa piirroksessa vaikuttavan voiman vaikutuspistettä.
Painovoima
Maan vetovoima, joka vaikuttaa kappaleeseen.
Tiheys
...kertoo aineesta, kuinka suuri massa on 1 kuutiosenttimetrin kappaleella tätä ainetta.
Tiheyden tunnus
roo
Tiheyden yksikkö
g/cm^3
Tiheyden laskukaava
m/V eli m:V
Kappale uppoaa nesteeseen
...jos kappaleen tiheys on suurempi kuin nesteen tiheys
Kappale kelluu nesteessä
...jos kappaleen tiheys on pienempi kuin nesteen tiheys
Veden tiheys on...
1 g/cm^3
Paine
...kertoo kuinka suuri voima vaikuttaa pinta-alalla.
Paineen tunnus
p (pieni kirjain)
Paineen yksikkö
N/m^2 eli Pascal, joka lyhennetään Pa
Paineen laskukaava
p = F/A
Paineen laskukaava sanoin
paine on voima jaettuna vaikutuspinta-alalle
Kitka
Liikettä jarruttava voima, joka johtuu kahden pinnan välisestä kosketuksesta.
Vaikuttavat kitkan suuruuteen
Kosketuspintojen materiaali ja kappaleen massa
Kitka, joka syntyy kappaleen ja pinnan välillä, kun kappaleeseen kohdistuu voima, mutta kappale ei vielä liiku
Lepokitka
Kitka joka synty liikkuvan kappaleen ja pinnan välille
Liikekitka
Kitka, joka syntyy pyörivän kappaleen ja pinnan välille
Vierimisvastus
Lepokitkan suuruus liikekitkaan verrattuna
Suurempi
Vierimisvastuksen suuruus saman kappaleen liukukitkaan verrattuna
Pienempi
Kitka ilmassa
Ilmanvastus
Kitka nesteessä
Viskositeetti
OTHER SETS BY THIS CREATOR