Biologi cellens delar

4.0 (1 review)
cellkärna
Click the card to flip 👆
1 / 14
Terms in this set (14)
cellvägg- finns hos växter, svampar och bakterier - ger stadga - växter: cellulosa, svampar: kitin, bakterier: murein (material av sockerarter och aminosyror hos många bakterier) - består av polysackariderväxtcellens vakuol- stor blåsa med membran runt - hos växtceller och svampar, tar upp stor del av cellens inre - när blåsan är fylld av vatten skapas ett tryck mot cellväggen (turgor)prokaryota celler- inga membranomklädda organeller (alltså inte lysosomer, ER, kärnmembran, mitokondrier, kloroplaster, vakuoler) - har cellmembran, cellskelett, arvsmassa och ribosomer - har cellvägg men inte samma som växter - ex: bakteriersvampceller- har eukaryota celler (allstå samma organeller som djurceller) - väggarna mellan cellerna kan vara upplösta (därför man ser prickar som cellkärnor utspridda)