ENVI - Meeresverschmutzung (DE-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

olajszennyezés miatti károk megtérítésére szolgáló alap létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat
Vorschlag für eine Verordnung über die Einrichtung eines Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzung
a környezetben okozott károk
an der Natur entstandene Schäden
Nemzetközi Olajszennyezési Kártérítési (IOPC) Alap
...
IOPC-Kiegészítő Alap
IOPC-Zusatzfonds
A Környezetről és a Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat
Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung
áldozatok kártalanítása
Entschädigung der Opfer
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
a szennyező fizet alapelv
s Verursacherprinzip
Erika tartályhajó hajótörése
Schiffsunglück der Erika
gazdasági, anyagi és erkölcsi károktól elkülöníthető, tisztán ökológiai károk
ökologischer Schaden, der von wirtschaftlichem, materiellem oder immateriellem Schaden zu unterscheiden ist
polgári jogi felelősségről szóló (CLC) egyezmény
Internationales Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung (CLC)
tengervizek
Meeresgewässer