ENVI - pollution marine (FR-HU)

STUDY
PLAY
proposition de règlement relative à la mise en place d'un Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
olajszennyezés miatti károk megtérítésére szolgáló alap létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat
Convention sur la responsabilité civile (CLC)
polgári jogi felelősségről szóló (CLC) egyezmény
eaux marines
tengervizek
préjudice écologique pur distinct du préjudice économique, matériel ou moral
gazdasági, anyagi és erkölcsi károktól elkülöníthető, tisztán ökológiai károk
naufrage de l'Erika
Erika tartályhajó hajótörése
principe du pollueur-payeur
a szennyező fizet alapelv
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)
indemnisation de victimes
áldozatok kártalanítása
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
A Környezetről és a Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat
Fonds complémentaire à FIPOL
IOPC-Kiegészítő Alap
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL)
Nemzetközi Olajszennyezési Kártérítési (IOPC) Alap
dommages causés à la nature
környezetben okozott károk
OTHER SETS BY THIS CREATOR