ENVI - marine pollution (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

The proposal for a regulation on the establishment of a fund for the compensation of oil pollution damage
olajszennyezés miatti károk megtérítésére szolgáló alap létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat
marine waters
tengervizek
Civil Liability Convention (CLC)
polgári jogi felelősségről szóló (CLC) egyezmény
purely ecological damage as being separate from economic damage, material damage and moral damage
gazdasági, anyagi és erkölcsi károktól elkülöníthető, tisztán ökológiai károk
polluter-pays principle
a szennyező fizet alapelv
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)
compensation for the victims
áldozatok kártalanítása
Rio Declaration on Environment and Development
A Környezetről és a Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat
IOPC Supplementary Fund
IOPC-Kiegészítő Alap
International Oil Pollution Compensation (IOPC)
Nemzetközi Olajszennyezési Kártérítési (IOPC) Alap
damage caused to nature
a környezetben okozott károk