Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Předpřítomný čas x minulý čas

2.5 (4 reviews)
Get a hint
I've seen them many times.
Click the card to flip 👆
1 / 34
1 / 34
Terms in this set (34)
Už jsem je viděl mnohokrát.
On už je viděl.
Viděl jsem je včera.
Byli tady včera.
Už jsi je viděl?