38 terms

Komputer/ telefon

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

at
@
attachement
załącznik
browse the net
przeglądać internet
crash
zawiesić się
data
dane
create a new folder
stworzyć nowy katalog
delete
usunąć
dot
kropka
error
błąd
file
plik
go online
łączyć się z internetem
hard disk
twardy dysk
post
zamieścić wpis ; wpis
save a document
zapisać dokument
search engine
wyszukiwarka internetowa
settings
ustawienia
software
oprogramowanie
download
pobierać
upload
przesyłać dane z komputera
user
użytkownik
wireless
bezprzewodowy
battery is dead
bateria się rozładowała
charge your phone
naładować telefon
get a signal
być w zasięgu
low battery
niski poziom baterii
text
pisać sms
there's no signal / coverage
nie ma zasięgu w telefonie
top up
doładować telefon
be out of order
nie działać
press a button
wcisnąć guzik
follow the instructions
postępować zgodnie z instrukcją
send a text
wysłać SMS
enter your PIN number
wprowadzić numer PIN
webcam
kamera internetowa
social media
media społecznościowe
portable
przenośny
start up a computer
uruchomić komputer
make a call
zadzwonić