Deutsch mit Max 2 - Einheit 4

2.3 (3 reviews)
die Abfahrt
Click the card to flip 👆
1 / 72
Terms in this set (72)
procházka
Image: der Spaziergang
prohlídka města
televizní věž
Image: der Fernsehturm
Říšský sněm
Image: der Reichstag
muzeum filmu
Image: das Filmmuseum
týdenní program
Image: das Wochenprogramm
autobus
Image: der Bus
nach obennahoruder CD-PlayerCD přehrávačdas Diktatdiktátdie Diskodiskotékadürfensmětich darfsmímder Einkauf, die Einkäufenákupexperimentierenexperimentovatfantastischfantastickýfaulenzenlenošithaltenzastavitzuhörenposlouchatder Fotoapparatfotoaparátkönnenumět mociich kannmohu umímdie Kosmetikkosmetikadie Kosmetikerinkosmetičkadie Kunstumění výtvarkadas Lieblingsfachoblíbený předmětlösenřešitsich merkenzapamatovat simitgehenjít s někýmich gehe mitjdu s někýmMusiker, der, Musikerhudebníkder Musikschulehudební školadas Notizbuchpoznámkový sešitdie Pausepřestávkadie Pizzeriapizzeriedas Quizkvíz hádankadas Rathausradnicerauchenkouřitrechnenpočítatder Reiseberichtcestovní zprávader Salonsalónschlafenspáter schläfton spíder Schneemannsněhulákdas Schulfachpředmět ve školedas Schujahrškolní rokder Schulwegcesta do školysicherjistěDie Siegessäule mit GoldelseVítězný sloupder Spaziergangprocházkaspitzešpičkovýder Sportsport tělocvikder Stundenplanrozvrh hodinder Tag, die Tagedender Termin, die Terminetermínsich treffensetkat seer triffton potkávátundělater tuton děláunterwegscestouwehtunboletes tut wehbolí todas Werkendílnydie Wochetýdendas Wochenprogrammtýdenní programzeichnenkreslit, rýsovatzuerstnejdřívezuhörenposlouchatzurücknazpět zpátky

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.