Träna starka och svaga verb i presens och perfekt 2

Terms in this set (20)

;