38 terms

tyska småord

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

men
aber
och
und
redan
schon
ja
ja
gärna
gern
alltid
immer
aldrig
nie
nu
jetzt
för, alltför
zu
också, även
auch
bara
nur
snart
bald
verkligen
wirklich
kanske
vielleicht
naturligtvis
natürlich
tyvärr
leider
igen, åter
wieder
ofta
oft
sällan
selten
annars
sonst
nej
nein
nästan
fast
inte alls
gar nicht
för det mesta
meistens
ibland
manchmal
eller
oder
helt, alldeles
ganz
precis
gerade
inte än
noch nicht
säkert
sicher
till och med
sogar
genast
sofort
precis, rätt
genau
ganska
zlemlich
alltså
also
igenting
nichts
där
da
annorlunda
anders