47 terms

Verbit 27.11

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

neuvoa
to advise
lainata
to borrow
surra
to mourn
sallia
to allow
huutaa
to shout
kieltää
ban
vaatia
to demand
jäädä
to stay
tuoda
to bring
viedä
to take
ottaa
to grab
julkaista
to publish
panna, asettaa
put
suudella
to kiss
jouruta
to gossip
lakata
to stop
pelätä
to be afraid of
luvata
to promise
maata
to lie
älytä
to get something (understand)
pudota, kaatua
to fall
tavata
to meet
tappaa
to kill
huomata
to notice
vastata
to answer
kyyditä
to give someone a lift, to drive
merkitä
Mark
palkita
reward
kuulla
to hear
hallita
to dominate
kuunnella
to listen
imarrella
to flatter
kierrellä
to walk around
todistaa
to prove
häipyä
fade away
vaivata
to bother
tapahtua
to happen
aavistaa
to anticipate
verrata
to compare
loukata
hurt
pelastaa
to save
sisältää
to contain
kutsua
to invite
voivottaa
to complain
harrastaa
be into
inhota
dislike
...
...
OTHER SETS BY THIS CREATOR