9 terms

Cutting and forming metal

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

cutting
kutte, skjære, hugge
bending
bøye
sheet metal worker
platearbeider (tynne plater)
plater
platerarbeider (tykkere plater)
hand tools
håndverktøy
mallet
klubbe, slegge, treklubbe, trehammer, mokker(t)
snip
s. snitt, klipp, andel, part
v. klippe, snitte
depth
dybde
hems
kant, fals