Berufe

Term
1 / 8
der Zollbeamte
Click the card to flip 👆
Terms in this set (8)
učitel
žena v domácnosti
zdravotní sestra
sekretářka
manažer
zemědělec