15 terms

#37 - Deialog

The dialogue from Uned 37 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Ffred helps the police with their enquiries.
STUDY
PLAY
Wnewch chi esbonio beth ddigwyddodd
Will you explain what happened
Yn eich geiriau eich hunan
In your own words
Gwnaf, os galla i
I will, if I can
Es i i weld Gordon am y ci
I went to see Gordon about the dog
Pa gi? Eich ci chi?
Which dog? Your dog?
Caeth e ei fwrw i lawr gan gar ddoe
He was knocked down by a car yesterday
Dw i'n siŵr taw Gordon oedd yn gyfrifol
I'm sure that Gordon was responsible
Fwrodd e'r ci i lawr yn fwriadol?
Did he knock the dog down intentionally?
Dwedodd e hynny wrtha i
He told me that
Fel arall, fyddwn i byth wedi colli nhymer i
Otherwise, I would never have lost my temper
Dw i'n gweld
I see
Ac wedyn?
And then?
Wel, a bod yn onest
Well, to be honest
Aeth pethau'n draed moch nes i chi gyrraedd
Things got out of hand until you arrived
Diolch am eich help Mr Morris
Thanks for your help Mr Morris
OTHER SETS BY THIS CREATOR