5 terms

Mithiing Pilipino

Mithiing Pilipino
STUDY
PLAY
Maunlad na pamumuhay
1
Maayos na pamayanan
2
Matapat at maayos na pamahalaan
3
Malinis at malusog na kapaligiran
4
Mapanatili ang kalayaan ng bansa
5