Try the fastest way to create flashcards

Jegerprøven kapittel 1.1

Get a hint
For mat, klær og overlevelse.
Click the card to flip 👆
1 / 4
1 / 4
Terms in this set (4)
For mat, klær og overlevelse.
Hvorfor har mennesker jaktet i hundretusener av år?
Image: For mat, klær og overlevelse.
For spenning, naturopplevelser og fellesskap med familie og venner.
Hva er grunnen til at mange jakter i dag?
Image: For spenning, naturopplevelser og fellesskap med familie og venner.
Dyr og fugler er vant til folk og skjuler seg bare til de har passert.
Ødelegger turgåere for jakta?
Image: Dyr og fugler er vant til folk og skjuler seg bare til de har passert.
For å sikre at dyrene ikke blir unødig skadet og at vi ikke skyter mere vilt en det naturen produserer.
Hvorfor må vi ha lover om jaktutøvelsen?
Image: For å sikre at dyrene ikke blir unødig skadet og at vi ikke skyter mere vilt en det naturen produserer.