Try the fastest way to create flashcards

Jegerprøven kapittel 1.2

Get a hint
Er de fleste i Norge positive til jakt?
Click the card to flip 👆
1 / 8
1 / 8
Terms in this set (8)
Er de fleste i Norge positive til jakt?
Ja et stort flertall har tillit til at jakta skjer på en forsvarlig måte.
Image: Er de fleste i Norge positive til jakt?
Hvorfor får jegere ha våpen hjemme når mange er redd for terror?
Fordi jegere passer på våpna og det er lite ulykker med jaktvåpen.
Image: Hvorfor får jegere ha våpen hjemme når mange er redd for terror?
Hva skal til for at vi får frihet til å jakte i framtida?
Vi må påfører viltet minst mulig lidelse. Vi må jakte slik at vi ikke ødelegger andres naturopplevelse.
Image: Hva skal til for at vi får frihet til å jakte i framtida?
Hvorfor regerer mange sterkt på dyrs lidelser?
Dyr har i stor grad blitt familiemedlemmer. De fleste har aldri sett avliving og slakting av dyr.
Image: Hvorfor regerer mange sterkt på dyrs lidelser?
Hvordan kan vi forsvare jakt?
Jakt kan være den beste død viltet kan få. Alternativet er rovdyrtenner, påkjørsel, sult eller sykdom.
Image: Hvordan kan vi forsvare jakt?
Hvilke jaktbilder vil du dele på Facebook?
Bilder som viser livsglede, vennskap, fin natur og fredelige felte vilt.
Image: Hvilke jaktbilder vil du dele på Facebook?
Kan dyrebestander regulere seg selv?
Ja, men det gir mere lidelser for dyra enn human jakt. Da dør de av sykdom, rovvilttenner, påkjørsel og sult. Rovdyra kan da utrydde noen bestander.
Image: Kan dyrebestander regulere seg selv?
Har vi lov å påføre dyr nødvendig lidelse?
Ja, men ikke unødvendig lidelse. Dyra skal drepes med minst mulig stress og smerte.
Image: Har vi lov å påføre dyr nødvendig lidelse?