Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Filipino

5.0 (1 review)
Get a hint
Tula
Click the card to flip 👆
1 / 76
1 / 76
Terms in this set (76)
Tula
Isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin sa malayang pagsusulat
Sukat
Ito ang bilang ng mga pantig sa bawat taludtod ng saknong
Sesura
Saglit na tigil sa sukat
Tugma
Ang pagkakaroon ng pare-parehong tunog sa dulo ng pangunahing salita ng taludtod
Ganap
Ang tugma kapag nagkakapareho ang tunog o titik ng huling salita sa bawat taludtod