Try the fastest way to create flashcards

Jegerprøvekurset kapittel 2.1

Get a hint
Dobbeltløpet brekkhagle
Click the card to flip 👆
1 / 14
1 / 14
Terms in this set (14)
Dobbeltløpet brekkhagle
Hvilken hagletype er mest vanlig i Norge?
Image: Dobbeltløpet brekkhagle
Kaliber 12. Det selges og en del hagler i kaliber 20.
Hvilket kaliber har de fleste haglene i Norge?
Image: Kaliber 12. Det selges og en del hagler i kaliber 20.
Forskjeftet
Hvilken del på hagla er dette?
Image: Forskjeftet
Sikringen. Her ligger den over kolbehalsen.
Hvilken del på hagla er dette?
Image: Sikringen. Her ligger den over kolbehalsen.
Topplever. Dra den til side så åpnes (brekkes) hagla.
Hva kalles denne delen på hagla?
Image: Topplever. Dra den til side så åpnes (brekkes) hagla.
Kammeret der patronene skal settes inn i hagla.
Hvilken del på hagla er dette?
Image: Kammeret der patronene skal settes inn i hagla.
Du avsikrer hagla.
Hva er det siste du gjør før du avfyrer skuddet?
Image: Du avsikrer hagla.
En svært sjelden gang kan det være mekanisk svikt slik at slagfjæra glipper og skuddet går. Derfor skal haglløpet på ladd hagle alltid peke i en sikker retning.
Er en sikret hagle med patroner i farlig?
Image: En svært sjelden gang kan det være mekanisk svikt slik at slagfjæra glipper og skuddet går. Derfor skal haglløpet på ladd hagle alltid peke i en sikker retning.
Du får flere treff da.
Hvorfor må en hagle passe noenlunde til kroppsformen din?
Image: Du får flere treff da.
Ja. Patronen må aldri være lengre enn det hagla er laget for.
Har lengden på haglpatronen betydning?
Image: Ja. Patronen må aldri være lengre enn det hagla er laget for.
For å kunne holde haglene litt mer samlet på lengre hold.
Hvorfor har hagler trangboring?
Image: For å kunne holde haglene litt mer samlet på lengre hold.
For å finne en patron som gir den jevneste spredningen av haglene.
Hvorfor må vi testskyte hagla for å finne den beste patronen?
Image: For å finne en patron som gir den jevneste spredningen av haglene.
Ja det har stor betydning. For lite fart ut av løpet gir for dårlig drepeevne. Lette hagl trenger minst 400 meter i sekundet, og tunge hagl minst 350 meter i sekundet.
Har hastigheten hagl har ut av munningen betydning?
Image: Ja det har stor betydning. For lite fart ut av løpet gir for dårlig drepeevne. Lette hagl trenger minst 400 meter i sekundet, og tunge hagl minst 350 meter i sekundet.
Stort vilt,- store hagl. Sjekk hvilken haglstørrelse du skal bruke i en tabell over ulike viltarter.
Hvilken størrelse på hagl skal vi bruke.?
Image: Stort vilt,- store hagl. Sjekk hvilken haglstørrelse du skal bruke i en tabell over ulike viltarter.