11 terms

Krzysztof - vocabulary 3

STUDY
PLAY
to watch
oglądać
to relax
odpoczywać
all
wszystko
to listen
słuchać
word
słowo
to describe
opisywać
thing
rzecz, przedmiot
great
wspaniały
sunny
słoneczny
but
ale, lecz
to use
używać, korzystać
OTHER SETS BY THIS CREATOR