25 terms

Krzysztof - vocabulary 3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

to watch
oglądać
to relax
odpoczywać
all
wszystko
to listen
słuchać
word
słowo
to describe
opisywać
thing
rzecz, przedmiot
great
wspaniały
sunny
słoneczny
but
ale, lecz
to use
używać, korzystać
horrible
okropny
to clean
sprzątać
to study
uczyć się, studiować
to make
robić
mechanic
mechanik
to repair
naprawiać, reperować
cooking
gotowanie
to cook
gotować
baker
piekarz
to go
iść
neighbor
sąsiad
to agree
zgadzać się
such
taki
other
inny