Try the fastest way to create flashcards

intensiewe vorm (afrikaans intensive form)

4.7 (40 reviews)
Get a hint
koud
Click the card to flip 👆
1 / 39
1 / 39
Terms in this set (39)
koud
yskoud
rooi
bloedrooi
wit
sneeuwit
swart
pikswart
maer
brandmaer
arm
brandarm
doof
stokdoof
styf
stokstyf
jonk
bloedjonk
vinnig
blitsvinnig
soet
stroopsoet
kwaad
smoorkwaad
goedkoop
spotgoedkoop
droog
kurkdroog
dik
trommeldik