30 terms

Engels follow up 24

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Lane
rijstrook
To avoid
Vermijden
Rush hour
spitsuur
To prevent
voorkomen
The prevention of
het voorkomen van
To exceed
overschrijden
Pedestrain
voetganger
Pavement
trottior
Accidentally
per ongeluk
Curve
bocht
To appear
verschijnen
To disappear
verdwijnen
Junction
kruispunt
Careful
voorzichtig
Careless
onvoorzichtig
Mistake
fout
Caution
pas op
Due to
te wijten aan
To overtake
inhalen
Sign
teken
Roadsign
verkeersbord
Signpost
wegwijzer
To indicate
aangeven
Indication
aanwijzing
driving licence
rijbewijs
To blame
de schuld geven
blame
Schuld
it is my fault
het is mijn schuld
To occur
gebeuren
Toll
Aantal/tol