19 terms

#38 - Patrymau

New patterns from Uned 38 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. "I would if I could."
STUDY
PLAY
Byddwn i'n dod, 'swn i'n gallu
I would come, if I could
Byddwn i'n mynd, 'swn i'n gallu
I would go, if I could
Byddwn i'n helpu, 'swn i'n gallu
I would help, if I could
Byddwn i'n dweud, 'swn i'n gallu
I would say, if I could
Byddwn i'n mynd am dro, 'sai hi'n braf
I would go for a walk, if it were fine
Byddwn i'n garddio, 'sai hi'n braf
I would do the gardening, if it were fine
Byddwn i'n ymlacio, 'sai hi'n braf
I would relax, if it were fine
Byddwn i'n hapus, 'sai hi'n braf
I would be happy, if it were fine
Byddwn i'n aros yn y tŷ, 'sai hi'n bwrw glaw
I would stay in the house, if it were raining
Byddwn i'n gwneud y gwaith cartre, 'sai hi'n bwrw glaw
I would do the homework, if it were raining
Byddwn i'n darllen, 'sai hi'n bwrw glaw
I would read, if it were raining
Byddwn i'n mynd i'r dafarn, 'sai hi'n bwrw glaw
I would go to the pub, if it were raining
Fyddai ots 'da ti?
Would you mind? (ti)
Byddai, byddai ots 'da fi
Yes, I would mind
Na fyddai, fyddai dim ots 'da fi
No, I wouldn't mind
'Swn i yn dy le di, byddwn i'n poeni
If I were you, I'd worry
'Swn i yn dy le di, byddwn i'n ffonio
If I were you, I'd phone
'Swn i yn dy le di, byddwn i'n gadael
If I were you, I'd leave
'Swn i yn dy le di, byddwn i'n gofyn
If I were you, I'd ask
OTHER SETS BY THIS CREATOR