12 terms

#38 - Deialog

The dialogue from Uned 38 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Ffred goes on a city break to Abertawe.
STUDY
PLAY
'Swn i'n gwybod bod hyn yn mynd i ddigwydd
If I'd known this was going to happen
Fyddet ti ddim wedi gwneud beth wnest ti?
You wouldn't have done what you did?
Na fyddwn
No I wouldn't
Rwyt ti'n llygad dy le fan 'na
You're dead right there
Pryd rwyt ti'n gorfod mynd i mewn?
When do you have to go inside?
Wythnos nesa
Next week
Bydda i ma's erbyn bore dydd Iau
I'll be out by Thursday morning
Ysgrifenna i atat ti bob dydd
I'll write to you every day
Wnei di rywbeth arall drosta i?
Will you do something else for me?
Tra bydda i yn y carchar
While I'm in prison
Unrhyw beth
Anything
Edrych ar ôl Bendigeidfran
Look after Bendigeidfran
OTHER SETS BY THIS CREATOR