NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. appear as
 2. keep awake
 3. it is a fine time to
 4. judging by
 5. undermine sy's confidence
 1. a aláásni vki önbizalmát
 2. b ébren tart
 3. c vmiről ítélve
 4. d nem a legmegfelelőbb időpont
 5. e vmilyen szerepben fellép

5 Multiple choice questions

 1. tönkretett nyaralás
 2. disszonáns
 3. barátságot ápol
 4. egyre jobban idegesít
 5. kassza

5 True/False questions

 1. turn over a new leafúj életet kezd

        

 2. heavy trafficébren tart

        

 3. threateninglihegés/ócska vicc

        

 4. rope bridgeutódok

        

 5. mischievousdisszonáns