NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. in spite of the fact that
 2. solecism
 3. on account of
 4. mischievous
 5. offspring
 1. a miatt
 2. b utódok
 3. c rosszindulatú, huncut
 4. d annak ellenére, hogy
 5. e neveletlenség

5 Multiple choice questions

 1. zord idő
 2. megduzzadt folyó
 3. vmiről ítélve
 4. nem tesz nagy benyomást valakire
 5. kölcsön

5 True/False questions

 1. it comes down cats and dogsnem a legmegfelelőbb időpont

        

 2. no offence takenázott

        

 3. cultivate a friendshipbarátságot ápol

        

 4. throw the book atnyomában

        

 5. rope bridgeutódok

        

Create Set