NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. loan
 2. go on ing
 3. cultivate a friendship
 4. it comes down cats and dogs
 5. discordant
 1. a folytat
 2. b kölcsön
 3. c disszonáns
 4. d barátságot ápol
 5. e szakad az eső

5 Multiple choice questions

 1. vmiről ítélve
 2. erős forgalom
 3. szűnni nem akaró eső
 4. feloldódik
 5. kötélhíd

5 True/False questions

 1. offspringutódok

        

 2. keep awakevmilyen szerepben fellép

        

 3. appear asvmilyen szerepben fellép

        

 4. with considerable reservationa legvalószínűbb, hogy ő

        

 5. in spite of the fact thatannak ellenére, hogy