NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. the most likely person to
 2. mischievous
 3. grumble/moan/complain
 4. go on ing
 5. throw the book at
 1. a folytat
 2. b a legvalószínűbb, hogy ő
 3. c rosszindulatú, huncut
 4. d súlyosan megbünteti
 5. e morgolódik

5 Multiple choice questions

 1. új életet kezd
 2. elront, tönkretesz
 3. lihegés/ócska vicc
 4. nem a legmegfelelőbb időpont
 5. szakad az eső

5 True/False questions

 1. heavy trafficébren tart

        

 2. go on tovmit befejez és újba kezd

        

 3. keep awakelihegés/ócska vicc

        

 4. marred holidayelront, tönkretesz

        

 5. cultivate a friendshipbarátságot ápol