NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. wheeze
 2. go on ing
 3. heavy traffic
 4. go on to
 5. judging by
 1. a erős forgalom
 2. b folytat
 3. c lihegés/ócska vicc
 4. d vmiről ítélve
 5. e vmit befejez és újba kezd

5 Multiple choice questions

 1. megduzzadt folyó
 2. tönkretett nyaralás
 3. káosz
 4. meglehetős fenntartással
 5. vmilyen szerepben fellép

5 True/False questions

 1. get more and more annoyedegyre jobban idegesít

        

 2. sodden/soakedneveletlenség

        

 3. throw the book atnyomában

        

 4. cultivate a friendshipbarátságot ápol

        

 5. solecismneveletlenség