NAME

Question types


Start with


Question limit

of 40 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. with considerable reservation
 2. it comes down cats and dogs
 3. throw the book at
 4. go on to
 5. get more and more annoyed
 1. a egyre jobban idegesít
 2. b súlyosan megbünteti
 3. c vmit befejez és újba kezd
 4. d meglehetős fenntartással
 5. e szakad az eső

5 Multiple choice questions

 1. a legvalószínűbb, hogy ő
 2. elront, tönkretesz
 3. ébren tart
 4. annak ellenére, hogy
 5. morgolódik

5 True/False questions

 1. discordantkölcsön

        

 2. tillkassza

        

 3. undermine sy's confidencedisszonáns

        

 4. appear asvmilyen szerepben fellép

        

 5. heavy trafficerős forgalom