28 terms

Engels follow up 27

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ferry
veerboot
Journey
reis (over land)
voyage
reis (over zee)
Cabin
Hut
Berth
kooi
Yacht
Jacht
Vessel
Vaartuig
To board
instappen
Altitude
hoogte
To hijack
kapen
Course
koers
To alter
wijzigen
Runway
startbaan/landingsbaan
To cancel
annuleren
To be wrecked
vergaan
To rescue
redden
Rescue
redding
To crash
neerstorten
Inquiry
onderzoek
To go through customs
door de douane gaan
customs officer
douanebeambte
To declare
aangeven
Baggage
bagage
To consist of
bestaan uit
excess baggage
extra bagage/overgewicht
Border
grens
Enterprise
onderneming
Fellow
mede-